top of page

Wat is ECVM?

Schermafbeelding%202021-01-12%20om%2015.
Schermafbeelding%202021-01-12%20om%2015.


INLEIDING
ECVM staat voor Equine Complex Vertebral Malformation - voorheen bekend als The Congenital Malformation of the 6th and 7th Cervical Vertebrae in Horses. De naamswijziging was het resultaat van lopend onderzoek waaruit bleek dat de complexiteit van deze misvorming niet gerechtvaardigd was door de eenvoud van de term. De effecten reiken veel verder dan alleen de nek, wat deze aandoening buitengewoon complex van aard maakt.

ECVM is een afwijking van de 6e/7e halswervel - hierbij zijn ook de eerste en tweede rib, thoracale en lumbale wervels betrokken. De gevolgen van ECVM kunnen variëren - van klein tot behoorlijk uitgebreid. 

ECVM werd voor het eerst ontdekt door de Australische '' bone lady '' Sharon May-Davis. Klik hier om haar originele wetenschappelijke onderzoeksartikel uit 2013 te lezen. U kunt verdere onderzoeken terugvinden in de artikelsectie op deze website.

In dit artikel willen we u informeren over wat ECVM inhoudt en welke mogelijke klinische symptomen aanwezig kunnen zijn bij deze paarden.

 

GESCHIEDENIS & OORSPRONG
Sinds 2013 is er meer onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van ECVM bij paarden. Klik hier om een ​​webinar met Sharon te bekijken over wat we weten over de oorsprong van ECVM.

GENETISCHE COMPONENTEN

ECVM is een genetische afwijking die bij de geboorte al aanwezig is.

Het genetische / erfelijke component houdt in dat een eigenschap van generatie op generatie kan worden overgedragen, al dan niet een generatie overslaand. Het is nog niet bekend welk deel van het DNA verantwoordelijk is. We zouden hier heel graag meer onderzoek naar willen doen, zodat je goede keuzes kunt maken in de fokkerij.

VARIATIES IN MALFORMATIE
ECVM is er in een diverse variaties:

     - Eenzijdige misvorming van C6
     - Eenzijdige misvorming van zowel C6 als C7
     - Bilaterale misvorming van C6
     - Bilaterale misvorming van C6 & C7

                                                                                                       
                                                                                                                         Boven:
Links: normaal C6 - rechts: eenzijdig misvormde C6

                                                                                                                         Onder: Links: normaal C7 - rechts: getransponeerd C7

Binnen de misvorming is de caudale ventrale tuberkel (CVT) van C6 en in sommige gevallen ook C7 afwezig. Met andere woorden, de benige aanhechtingszijde van de M. Longus Colli-spier is afwezig. In het geval van een bilaterale misvorming op C6 & C7, verschijnt er een transpositie - of verplaatsing - van de CVT verschijnt op C7. Dat wil zeggen, het punt van spieraanhechting dat normaal op C6 zit, bevindt zich nu op C7. Dit verandert de anatomie en biomechanica van de lage hals aanzienlijk. De krachten op de wervels veranderen en de stabilisatie / coördinatie in de lage nek wordt significant beïnvloed. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Denk aan wervelinstabiliteit, gewrichtsdegeneratie, asymmetrische krachten en aangepaste bewegingspatronen.

 

De M. Longus Colli speelt ook een belangrijke rol bij het informeren van de hersenen over spierspanning, lengte en gezondheid. Bij abnormale spierspanning wordt deze informatieoverdracht verstoord. Als gevolg hiervan zal het paard aanpassingen maken en compenseren in andere spieren. Dit kan resulteren in een kettingreactie van aanpassingen en problemen.

 

VARIATIE OF AANDOENING?

De ontdekking van ECVM en de bijbehorende symptomen heeft wereldwijd geleid tot een verhit debat over hoe dit fenomeen moet worden waargenomen. Vaak wordt beweerd dat ECVM geen aandoening is, maar een vormvariatie zonder nadelige gevolgen. In andere woorden: het
is iets wat van nature voorkomt en dus als normaal gezien kan worden. 

En inderdaad, dit is waar, variaties en afwijkingen komen voor in de natuur. Echter, als je hier naar kijkt, hebben sommige afwijkingen gevolgen, andere niet. Dit is ook het geval bij ECVM. In de woorden van Sharon: ''logica dicteert dat asymmetrische vorm gepaard gaat met asymmetrische krachten. ''

Na onderzoek in vele musea wereldwijd waar velen halswervels zijn onderzocht zijn we tot de conclusie gekomen dat voor domesticatie
geen afwijkingen te vinden zijn. Daarom zijn wij van mening dat ECVM als een aandoening moet worden beschouwd. De asymmetrie, de afwijkende bewegingspatronen en de verminderde stabiliteit in de onderhals geassocieerd met ECVM hebben grote gevolgen voor de bruikbaarheid en levensverwachting van deze paarden.

Er spelen echter veel factoren een rol zoals de ernst van de aandoening, het karakter van het paard, het management, de kwaliteit van de training en hoeverre het paard in staat is om aan ons verwachtingspatroon te voldoen. ECVM-paarden worden vaak verkeerd begrepen - het is niet dat ze het niet willen, maar ze het letterlijk niet kunnen! Dit maakt dat de situatie als snel complex worden. 
 

Over het algemeen kunnen we zeggen dat bij ECVM-paarden het resultaat van de training vaak niet overeenkomt met de verwachtingen. Soms lijken die paarden gewoon moeilijk te zijn, of lijkt hun karakter lelijk. En soms is er gewoon geen progressie in de training - je voelt je 'vast' op hetzelfde niveau - niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet kunnen. 

 

DIAGNOSE
Als je vermoedt dat een paard deze aandoening heeft, dan is de snelste en makkelijkste manier voor diagnose het maken van röntgenfoto's
van de lage hals. Klik hier om een röntgenfoto protocol voor ECVM te downloaden. 
 

KLINISCHE SYMPTOMEN
Paarden met ECVM vertonen uiteenlopende symptomen - wat het een buitengewoon complexe aandoening maakt, aangezien elk paard een andere combinatie van problemen kan hebben. Als eigenaar is het daarom erg belangrijk om je paard kritisch in de gaten te houden. De
klinische symptomen die we tegenkomen bij ECVM-paarden zijn onder te verdelen in fysieke en mentale categorieën.

Lichamelijke symptomen
Het is voor elk dier belangrijk om zich veilig en comfortabel te voelen in zijn eigen lijf. ECVM veroorzaakt een asymmetrie in de gehele wervelkolom, wat voor de nodige disbalans zorgt. Verschijnselen manifesteren zich op verschillende manieren - afhankelijk per paard. Dit komt door de vele variaties en de betrokkenheid van andere structuren. We hebben geprobeerd een lijst te maken van de meest voorkomende klachten: 

 

             - Verlies van coördinatie en / of proprioceptie

             - Asymmetrie van de wervelkolom

             - (Onverklaarbare) kreupelheid

             - Gevoeligheid voor palpatie
             - Aanleuningsproblemen 

             - Disbalans in de voeten

             - Gebitsproblemen 

             - Hormonale en interne problemen 
 


 

Links & midden: ECVM paard Armando vertoon ongelijke voeten, veel asymmetrie en een verlies van balans en proprioceptie. Rechts: asymmetrie bij een ECVM paard. 

 

Mentale en gedragssymptomen

Het beschrijven van mentale symptomen die verband houden met ECVM is een subjectieve kwestie, aangezien elk paard en elke situatie anders is. De bijbehorende symptomen zijn gebaseerd op empirisch bewijs van paardeneigenaren - inclusief wijzelf - die gedragsafwijkingen bij aangetaste paarden opmerkten. Deze symptomen kunnen mogelijk worden veroorzaakt door de neurologische complicaties van ECVM, maar
ook door interne stress als gevolg asymmetrie en compensatiepatronen.

Paarden kunnen bijvoorbeeld pijn ervaren als gevolg van overbelasting van spieren en / of andere zachte weefsels, evenals zenuwcompressie, verminderde doorbloeding, artrose etc. 
 

Er is veel onderzoek gedaan naar pijn bij paarden en hoe ze deze uiten. In 2014 presenteerde dr. Katrina Gleerup een model van de zogenaamde 'Equine Pain Face'. Dit model kan erg handig kan zijn om vast te stellen of uw paard mogelijk pijn heeft.

                                    Links: het paardenpijngezicht door K. Gleerup                                                                              Rechts: foto van Armando - een paard met ECVM

Hieronder kunt u verschillende nuttig wetenschappelijk onderzoek naar pijn bij paarden downloaden:
1. Een paardenpijngezicht door Dr. Karina Gleerup
2. '' The Equine Pain Face Explained '' met Karina Gleerup
3. '' Ontwikkeling van een ethogram voor een pijnscoresysteem bij bereden paarden '' door Dyson et al.
4. '' Ontwikkeling van de paardengrimas-schaal als een instrument voor pijnbeoordeling bij paarden die routinematige castratie ondergaan '' door Costa et al


 

Behalve pijn kunnen paarden ook ander gedrag vertonen doordat ze zich bijvoorbeeld minder veilig voelen. Het is erg belangrijk dat het paard zijn lichaam kan vertrouwen, zodat het snel kan vluchten als dat nodig is. Als je weet dat dit door fysieke problemen niet kan, geeft dat stress. Instabiliteit veroorzaakt stress en stress manifesteert zich op verschillende manieren bij verschillende paarden. Paarden met ECVM lijken over
het algemeen meer stress te hebben - iets dat op zichzelf ook een fysiek effect heeft op het lichaam. 
 

Het is belangrijk om te begrijpen dat paarden met ECVM niet noodzakelijkerwijs de hele tijd pijn vertonen. Het kan een 'aan-uit'-situatie zijn.
Naast de gezichtsuitdrukkingen zijn er andere mentale en gedragssymptomen die empirisch zijn waargenomen bij ECVM-paarden:

              • Minder voorwaarts / bereid om te werken

              • Niet bereid of moeilijk te galopperen

              • Slaan / schudden met het hoofd

              • Kijken naar de schouder / bijten (zichzelf)

              • Algemeen verzet

              • Opstandig in gedrag

              • Onvoorspelbaarheid
              • Intern onzeker (binnenvetter)

              • Plotseling schrik gedrag

              • Snel onverklaarbare spanning opbouwen

              • Meer temperament naarmate het paard ouder wordt

 

MANAGEMENT OVERWEGINGEN

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het management zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van het paard en de trainingsverwachtingen af ​​te stemmen op de mogelijkheden van het paard. De prognose verschilt van paard tot paard en dit is wat het zo
moeilijk maakt - het is belangrijk om in te zien dat consequent iedere dag opnieuw je management en training aan te passen aan de mogelijkheden voor dat betreffende paard.

Dit gezegd hebbende, ondanks alle verschillen in elk individueel geval, zijn er ook enkele overeenkomsten. De basis van alle problemen ligt in asymmetrie en instabiliteit. Hiervoor kunnen we managementaanpassingen doorvoeren om deze aspecten te verbeteren.

 

In het management moet extra aandacht worden besteed aan stabiliteitstraining - niet alleen in de hals maar in het hele paard. De romp
spieren (thoracic sling) zijn uitermate belangrijk bij het stabiliseren van het paard en moeten daarom goed worden verzorgd.

De onderstaande zaken zijn belangrijk voor elk paard. Bij ECVM-paarden zal echter meer aandacht moeten worden besteed aan deze managementroutines en zal de frequentie van eventuele  behandelingen moeten worden verhoogd:

        - Passive physio (browsen)

        - Stabiliteitstraining

        - Proprioceptie training

        - Goede hoefverzorging met korte tussenpozen

        - Therapie / Bodywork
        - Regelmatige tandheelkundige behandelingen

        - Stressoren wegnemen (denk aan voeding, isolatie, te zware training)
        - Training aan de hand voor het berijden van het paard
        - Aangepaste trainingsschema's

 


Voor advies of begeleiding bij een van deze elementen kunt u contact opnemen met een van onze specialisten vermeld op deze website.

CONCLUSIE

Zoals bij veel aandoeningen, zijn de uitdrukkingen die we bij paarden kunnen zien, niet zwart-wit. Dat betekent dat niet elk paard dezelfde symptomen vertoont. Als eigenaar blijft het daarom erg belangrijk om naar je paard te blijven kijken. Op het moment dat je een verandering of afwijking ziet, heeft dit altijd een onderliggende oorzaak. De vraag is welke ...

Dus blijf naar je paard kijken, vertrouw op je onderbuikgevoel en aarzel niet om contact op te nemen als je denkt dat je paard ECVM heeft.

Fig 1 - Can you recognise pain in your h
Armando%20pain%20face_edited.jpg
eye-nervous.jpg.webp
Schermafbeelding 2021-01-11 om 12.53.51.
1522415182770.jpeg
Schermafbeelding 2021-01-13 om 11.45.16.
Schermafbeelding 2021-01-13 om 11.47.36.
Schermafbeelding 2021-01-13 om 11.47.40.
20170811_124254 zonder imke.jpg
Schermafbeelding%202021-01-12%20om%2015.
bottom of page